Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11843

Typ/Type:zestaw 8 rycin na 3 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zielonki / Kraków-powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Zielonki
Tytuł/Title:1) "Dom we wsi Zielonki pod Krakowem"; 2) "Młyn-skrobacz pod Krakowem. (1573-74)"; 3) "Wiejska zagroda pod Krakowem."; 4) "Stodoła pod Krakowem."; 5) "Chata pod Krakowem."; 6) "Wnętrze chaty krakowskiéj. (1575-78)"; 7) "Sposób wiązania chustek pod Krakowem."; 8) "Zapust. (1579-80)"
Autor/Author:Stanisław Holc (1; 8); Feliks Zabłocki (2; 6); Bronisław Puc (3); Andrzej Zajkowski (7); wszystkie ryciny wg Oskara Kolberga
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "S. Holc"; 2) "F. ZABŁOCKI."; 3) "B. PUC."; 6) "F ZABŁOCKI."; 7) "A. Z."; 8) "S. Holc"; ryciny 4) i 5) niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:od 51x103 do 95x151 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 260 z 23.06.1870: s.392: 1) i 2); s.393: 3)-6); s.396 7) i 8).
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) S. Holc (zm. przed 1890) rysownik, przede wszystkim drzeworytnik warszawski czynny w latach 1868-1884, współpracował z "Kłosami" (prace 1868-1872, 1875) i "Biesiadą Literacką" (1875, 1883, 1884), prace w albumie: Jan Łoski: Jan Sobieski [...] Warszawa 1883, autor kilkudziesięciu drzeworytów; zob. SAP t.3 ss.96-97 i uzupełniająco Rudniewska (Słownik) ss.52-53 oraz materiały własne. 2) F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej", zob. Opałek 1949 s.68 i Rudniewska (Słownik) s.138. 3) B. Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok.1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878), zob. SAP t.8 ss.126-127. 4) A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię, zob. Opałek 1949 ss.68-69, Rudniewska (Słownik) ss.141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6600 (ryc. 1-6); 6601 (ryc. 7).
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z tekstem Oskara Kolberga również autora rysunków do rycin (zob. spis treści półrocznika), tekst stanowi wycinek z dzieł Kolberga. Tekst nie podaje nazw miejscowości skąd pochodzą przedstawione obiekty.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11843
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo gospodarcze budownictwo ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture country/folk builidings/country/folk builiding farm buildings/farm building, varia costumology / Architektur Volksbauwesen Wirtschaftsbauten, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich