Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11850
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czerna / Aleksander Błędowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:"Nagrobek Pułkownika Błędowskiego."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:82x150 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 46 z 11.05.1844 s.365.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Grobowiec gen. A. Błędowskiego na cmentarzu klasztoru karmelitów w Czernej wykonany przez rzeźbiarza Ferdynanda Kuhna w kształcie tumby z hełmem greckiego hoplity ufundowany przez przyjaciela zmarłego Stanisława Klickiego. W 1836 władze Rzeczypospolitej Krakowskiej na żądanie rosyjskie usunęło część tekstu na grobowcu. - Aleksander Błędowski (3.05.1788 Błudów pow. Horochów - 26.07.1831 Krzeszowice pow. Kraków) gen. brygady, służył w wojsku Księstwa Warszawskiego, od 1809 (jako kadet, potem oficer), do 1817 w armii Królestwa Polskiego, w powstaniu listopadowym mianowany podpułkownikiem potem pułkownikiem, w bitwie pod Wawrem 10.03.1831 ciężko ranny dostał się do niewoli. Zwolniony z niewoli otrzymał awans na gen. brygady; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t.2 ss.134-135, Bielecki. Słownik t.1 ss.212-213 i inne.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Jura Krakowsko-Częstochowska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11850
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea wojskowość / architecture military/the army tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Militärwesen / lithograph / Lithographie