Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11855
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karniowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Zabierzów
Tytuł/Title:"KAPLICA W KARNIOWICACH POD KRAKOWEM. (Rysował Kostrzewski, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:Ryszard Rutkowski wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "R R".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:105x132 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 24 z 10.03.1860 s.204.
Inf. o Autorze/Information about an Author:R. Rutkowski (Rudkowski) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1861 i rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" (później jedynie jedna praca w 1868 zamieszczona w "Opiekunie Domowym"), znany jedynie z niewielkiej ilości wykonanych drzeworytów, w dniu 19.09.1863 w Warszawie brał udział w zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego hr. Fiodora Berga; zob. Opałek 1949 s.62 i obszerniej Rudniewska (Słownik) s.116 (oraz Włodzimierz Kalicki: Sztyletnicy "małego Robespierre'a". Historia z powstania styczniowego. w: Gazeta Wyborcza 30.05.2016).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22131.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst (wydruk). Bardzo rzadka rycina. Kaplica dworska, barokowa 1624, sześcioboczna; zob. Atlas zabytków s.521. Kaplica pw. św. Marii Magdaleny wzniesiona przez Jerzego Pipana, odnowiona i wyposażona przez Stanisława Wojeńskiego. Mauzoleum z pochówkiem w 1839 Maksymiliana Bartynowskiego; zob. hasło w Wikipedii: Kaplica dworska w Karniowicach.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Jura Krakowsko-Częstochowska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11855
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kaplice / architecture chapels/chapel / Architektur Kapellen/Kapelle / wood-engraving / Holzstich