Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11858
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krzeszowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Krzeszowice
Tytuł/Title:Pałac w Krzeszowicach / "PAŁAC W KRZESZOWICACH. (2549)"
Autor/Author:Piotr Dyamentowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "P. DYAMENTOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x184 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne plamy na marginesach karty, ale już poza kompozycją (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 433 z 16.10.1873 s. 245
Inf. o Autorze/Information about an Author:Piotr Dyamentowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1871-1878, rytujący dla "Kłosów" i "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. SAP t. 2 s. 134
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22585
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "*". Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Pałac neoklasycystyczny, 1850, projekt Franciszek Maria Lanci dla Adama Potockiego, rozbudowany 1858, przebudowany w latach 90. XIX w., dwupiętrowy, ujęty w narożach czworobocznymi wieżami i z piętrowymi skrzydłami bocznymi, park krajobrazowy 1849; zob. Atlas zabytków s. 534 z ilustracją
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11858
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich