Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11866

Typ/Type:zestaw 7 rycin na 4 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kwaczała
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Chrzanów województwo małopolskie (krakowskie) gmina Alwernia
Tytuł/Title:"ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE W KWACZALE."
Autor/Author:Michał Kluczewski (rycina 1); Jan Krajewski (rycina 3, 5 i 6); wszystkie ryciny wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: 1) monogram wiązany "MK" i "rys. T. Ryb,"; 2) "rys TRy"; 3) "rys T Ryb" i "JK"; 4) "rys TRyb"; 5) "J. KRAJEWSKI i rys TRyb"; 6) ""rys TRyb" i "JKrajewski"; 7) rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:od 91x183 do 128x182 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, nieznaczne zagięcia karty, rycina 7) z nieznaczną plamą (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 476 z 13.08.1874: s.104 ryciny 1) i 2); s.105 rycina 3); nr 477 z 20.08.1874: s.124 rycina 4) i 5); s.125 ryciny 6) i 7).
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) M. Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t.4 ss.20-21. 2) J. Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac, zob. SAP t.4 ss.234-235.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz fragment tekstu Berlicza Sasa.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11866
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty archeologiczne, historia archeologia / architecture history archeology / Architektur Geschichte Archeologie / wood-engraving / Holzstich