Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11873
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Modlnica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Wielka Wieś
Tytuł/Title:"Modlnica Wielka. (Przede dworem.) Podług fotografii W. Rzewuskiego. (Do artykułu "Etnografia Słowiańska".)"
Autor/Author:Kazimierz Olszewski wg Wojciecha Gersona na podstawie Walerego Rzewuskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. OLSZEWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany
Wymiary/Size/Capacity:106x166 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, słaba plama, bardzo nieznaczne zagięcie karty, amatorskie fragmentaryczne kolorowanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 318 z 3.08.1871 s.73.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.6 s.277.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Wycinek. Autorstwo W. Gersona ustalono w oparciu o spis treści półrocznika. Ilustracja do artykułu Oskara Kolberga.
Cena/Price:60
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11873
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)