Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11875
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Modlnica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Wielka Wieś
Tytuł/Title:"Modlnica Wielka. (Państwo młodzi, druchny, drużba i swacha.) Podług fotografii W. Rzewuskiego. (Do artykułu "Etnografia słowiańska".) (1931)"
Autor/Author:wg Wojciecha Gersona (?) na podstawie Walerego Rzewuskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:106x162 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, przycięta typograficzna ramka (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 316 z 20.07.1871 s. 37
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek. Spis treści półrocznika podaje W. Gersona jako autora części rysunków do cyklu artykułów Oskara Kolberga, nadto autorem części rysunków był Tadeusz Konopka, choć spis treści go pomija.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11875
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich