Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11878
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków (Opatkowice) / Mogilany
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:miasto Kraków / powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"94. Ubiory włościańskie (ze zbiorów Akademii umiejętności w Krakowie)." ["Opatkowice i Mogilany pod Krakowem. Rys. z natury T. Konopka. [...] (1943-44)"]
Autor/Author:[Michał Kluczewski wg Tadeusza Konopki]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M: K."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:105x166 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Henryk Biegeleisen: Illustrowane dzieje literatury polskiej. T. 1. Literatura średniowieczna. Okres piastowski. Wiedeń: Franciszek Bondy, [1898] s. 110
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Kluczewski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina zamieszczona wcześniej jako ilustracja do artykułu Oskara Kolberga w: Kłosy nr 318 z 3.08.1871 s. 77 z podanym wyżej opisem "Opatkowice i Mogilany [...]". Na odwrocie karty inna rycina. Opatkowice są częścią Krakowa od 1975 przynależąc do dzielnicy Swoszowice.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11878
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich