Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11881
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mogilany
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Mogilany
Tytuł/Title:"84. Dożynki (ze zbiorów Akademii umiejętności w Krakowie.)" / "Mogilany pod Krakowem. (Okrężne). Podług rysunku T. Konopki. (Do artykułu "Etnografia Słowiańska".)"
Autor/Author:Kazimierz Olszewski wg Tadeusza Konopki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "K. OLSZEWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:162x106 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, na prawym marginesie karty, już poza kompozycją nieznaczne podklejone przedarcie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Henryk Biegeleisen: Illustrowane dzieje literatury polskiej. T. 1. Literatura średniowieczna. Okres piastowski. Wiedeń: Franciszek Bondy, [1898] s. 100
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 6 s. 277
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina zamieszczona wcześniej jako ilustracja do artykułu Oskara Kolberga w: Kłosy nr 318 z 3.08.1871 s. 77 z podanym wyżej opisem "Mogilany [...]"; skąd też informacja o autorstwie Tadeusza Konopki. Na odwrocie karty inna rycina. Okrężne - biesiada rolnicza w jesieni po sprzątnięciu wszystkich zbiorów (zwyczaj różny od dożynek)
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11881
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski kultura literatura polska / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type, varia costumology, culture literature / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten, Kultur Literatur / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich