Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11881
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mogilany
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Mogilany
Tytuł/Title:"84. Dożynki (ze zbiorów Akademii umiejętności w Krakowie.)" ["Mogilany pod Krakowem. (Okrężne). Podług rysunku T. Konopki. (Do artykułu "Etnografia Słowiańska".)"]
Autor/Author:[Kazimierz Olszewski wg Tadeusza Konopki]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. OLSZEWSKI.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:162x106 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, na prawym marginesie karty, już poza kompozycją nieznaczne podklejone przedarcie (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Henryk Biegeleisen: Illustrowane dzieje literatury polskiej. T.1. Literatura średniowieczna. Okres piastowski. Wiedeń: Franciszek Bondy, [1898] s.100.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.6 s.277.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina zamieszczona wcześniej jako ilustracja do artykułu Oskara Kolberga w: Kłosy nr 318 z 3.08.1871 s.77 z podanym wyżej opisem "Mogilany [...]". Na odwrocie karty inna rycina.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11881
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich