Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11913
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zabierzów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Zabierzów
Tytuł/Title:Skała Kmity pod Krakowem / "SKAŁA KMITY POD KRAKOWEM. Obraz Maleckiego."
Autor/Author:Adam wg Władysława Maleckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "DRZ : - B. PUC - ADAM"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:214x167 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, dość mocno przycięte marginesy karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka z 2. półrocza 1883 s. 280
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam warszawski drzeworytnik czynny w okresie ca 1879-1887, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytujący najczęściej dla "Biesiady Literackiej" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 5, Rudniewska (Słownik) ss. 7-8
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9569
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Skała pomiędzy Zabierzowem a Szczyglicami
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/Jura Krakowsko-Częstochowska
Numer katalogowy/Number:i11913
Kategorie tematyczne/Categories:przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / nature/wildlife geology / Natur Geologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich