Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12026
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krzemieniec / Кременець
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Krzemieniec województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Byłe Kollegium w Krzemieńcu, założone około r. 1720; późniejsze liceum Czackiego. [...] 366"
Autor/Author:Józef Sosiński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. Sosiński".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:158x188 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 43 z 26.10.1879 s.673.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Sosiński (zm. 1881) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-1876 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", zob. Opałek 1949 s.63, Rudniewska (Słownik) ss.120-121.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22580.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Borzywoj" autorstwa Wincentego Korotyńskiego; zob. SPPP t.1 s.290. Nie sprawdzono spisu treści rocznika pod kątem nazwiska autora rysunku według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i12026
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły szkoły / architecture churches/church schools/school / Architektur Kirchen/Kirche Schulen/Schule / wood-engraving / Holzstich