Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12147
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Włoszakowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Leszno województwo wielkopolskie (leszczyńskie) gmina Włoszakowice
Tytuł/Title:"PAŁAC W WŁOSZAKOWICACH."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x229 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne plamki na górnym marginesie kompozycji, górny margines przycięty do kompozycji.
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 151 z 16.08.1862 s. 65.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24849.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Rzadka rycina. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu E. Kierskiego (Emila Kierskiego), nie podaje autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę. Barokowy pałac z lat 1749-1751 wybudowany dla Aleksandra Józefa Sułkowskiego, przebudowany w XIX w. [widok sprzed przebudowy], położony na sztucznej wyspie; zob. Atlas zabytków s. 247; nadto zob. szerzej Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce ss. 425-426 m.in. nt. masońskiej inspiracji i elementów masońskich w wyglądzie budowli.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Landkreis Lissa/Luschwitz
Numer katalogowy/Number:i12147
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich