Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12193
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"POŻAR."
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Wojciecha Gersona
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram łączony "AR"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:86x188 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 274 z 24.12.1864 s. 476
Inf. o Autorze/Information about an Author:Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek. Jedna z 15 ilustracji wg Wojciecha Gersona do obszernego artykułu autorstwa Mścisława Kamińskiego. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:i12193
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe, etnografia Litwini typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography folk types/folk type the Lithuanians / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich