Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12216

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jakubowice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Proszowice województwo małopolskie (krakowskie) gmina Proszowice
Tytuł/Title:Dwór w Jakubowicach / 1) "DWÓR w JAKUBOWICACH. (Rysował M. Olszyński; drzeworyt A. Regulskiego.)"; 2) "WNĘTRZE SALI w JAKUBOWICACH. (Rysował W. Gerson; drzeworyt A. Regulskiego.)"
Autor/Author:1) Aleksander Regulski wg Marcina Olszyńskiego; 2) Bronisław Puc wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) sygnowana na płycie: monogram wiązany "WG" oraz "Puc sc"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 141x186 mm (kompozycja); 2) 158x214 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina 1) w bardzo ładnym stanie; rycina 2) w ładnym stanie, na dolnym marginesie nieznaczna plamka (obie ryciny po konserwacji)
Datowanie/Dating:1866
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 49 z 6.06.1866: 1) s. 545; 2) s. 548
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Regulski (1839 Warszawa - 1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ca 3000 z czego ca 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279. 2) Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867 - do ca 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ca 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21971 (co do ryciny 1) podaje błędnie nr strony, pomija drzeworytników)
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "(W.)" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 s. 403. Rzadkie ryciny. Dwór Jakubowskich, wczesnorenesansowy, ca połowy XVI w., przebudowany 1663, restaurowany 1921-1925, piętrowy; zob. Atlas zabytków s. 559.
Cena/Price:380
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i12216
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory wnętrza / architecture interiors/interior/ manors/manor / Architektur Inneres Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich