Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12222
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kazimierz Dolny
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie) gmina Kazimierz Dolny
Tytuł/Title:"KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ. (Widok wzięty od klasztoru Księży Reformatów). 520"
Autor/Author:Franciszek Szymborski wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ. J. MINHEIMERA" i "F. S. sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:154x250, mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 79 z 2.01.1867 s.4.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera (Müncheimera i in.) w Warszawie, pierwsza polska drzeworytnia działająca od 1857 której wychowankami byli wybitni polscy drzeworytnicy: J. Styfi, A. Regulski, F. Szymborski, K. Krzyżanowski, zob. SAP t.5 ss.574-575.
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Szymborski (zm. 1872) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1872, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s.66, Rudniewska (Słownik) ss.131-132.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "(W.)" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego (SPPP t.3 s.403). Dość rzadka rycina. Autorstwo W. Gersona ustalono również o informację w stopce numeru. Panorama miasta. M. in. widok na kościół parafialny i zamek. Zamek królewski Kazimierza Wielkiego, gotycki, 1. poł. XIV w., wielokrotnie przebudowywany, w ruinie od XVIII w. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, 1586-1589 i 1610-1613, z wykorzystaniem murów gotyckiego kościoła z 1 ćw. XIV w., zob. Atlas zabytków s.460.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i12222
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły panoramy zamki / architecture castles/castle churches/church panoramas/panorama / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich