Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12251
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Oleśko, miejsce urodzenia Jana Sobieskiego. Widok zamku z dziedzińca. Rysunek oryginalny ś. p. Aleksandra Gryglewskiego. (1153)"
Autor/Author:Ignacy Chełmicki wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "SOBIESCIANA.".
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "I. CHEŁMICKI" i monogram wiązany "AG".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:195x243 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieco widoczne stare zagięcia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 356 z 21.10.1882 s. 268.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23270 (podaje błędnie nr strony).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 146-147 z ilustracją.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12251
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich