Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12265
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-medycyna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:1) "Wnętrze aparatu leczenia zagęszczoném powietrzem, w czasie odbywania kuracyi. 524"; 2) "Aparat leczenia zagęszczoném powietrzem. 525"
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: "A. REGULSKI. sc." i "W. Gerson"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 84x118; 2) 118x152 mm
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1866
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 80 z 9.01.1866 s. 16
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem pt. "ZAKŁAD PNEUMATYCZNO-LECZNICZY, Doktorów Wincentego Brodowskiego i Wiktora Leszkiewicza, przy ulicy Wiejskiej, w domu pod Nr. 1734, w Warszawie.". Dość rzadka rycina.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i12265
Kategorie tematyczne/Categories:architektura inne obiekty medyczne, przyroda medycyna / architecture nature/wildlife medicine / Architektur Natur Medizin / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich