Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12273
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Mikołaj Kopernik
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POD KOPERNIKIEM SKŁAD HERBATY CHIŃSKIEJ LEONA KRUPECKIEGO W WARSZAWIE."
Autor/Author:A. Drążkiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Drążkiewicz".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:57x50 (ramka 206x145) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1861 [...]. Warszawa: Józef Unger, [1860] na kartach reklam.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Drążkiewicz (prawdopodobnie błędnie wcześniej określany jako Edward) warszawski drzeworytnik wykształcony w Lipsku i Paryżu czynny w kraju (po 1850) jako jeden z pierwszych polskich ksylografów od ca 1851 do ca 1872 (1878?) rytujący dla różnych czasopism ("Księga Świata" 1852, "Tygodnik Ilustrowany" 1859-1861 i 1872, "Kłosy" 1865-1866, różne kalendarze) i dla wydawnictw książkowych w latach 1859-1862, znane sygnatury: "DRĄŻKIEWICZ", "DRAZKIEWICZ", "A. Drążkiewicz", "ADr" i być może "AD" (rycina "Wigry" w: Zorza nr 22 z 25.05.1878 s. 1); zob. SAP t. 2 ss. 96-97 (SAP błędnie podaje okres rytowania dla "Kłosów") oraz materiały własne.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina małego formatu na karcie z reklamami. - Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus, Nikolaus Kopernikus) (19.02.1473 Toruń - 24.05.1543 Frombork) polski astronom, ekonomista, lekarz, kanonik warmiński 1495, od 1510 we Fromborku, okresowo administrator dóbr kapituły warmińskiej, twórca teorii heliocentrycznej budowy świata, prace w dziedzinie monetarnej. Jeden z najwybitniejszych astronomów, twórca przełomu heliocentrycznego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 14 ss. 3-16.
Cena/Price:60
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/[portret:Kopernik Mikołaj]
Numer katalogowy/Number:i12273
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, portrety polskie okres postacie 15 wiek postacie 16 wiek, portrety polskie zawody astronomowie duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy naukowcy / architecture monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich