Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12274
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-szkolnictwo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Poświęcenie warsztatów mechanicznych Gimnazyum Realnego w Warszawie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:201x157 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, karta nieznacznie pofałdowana
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1861 [...]. R. 16. Warszawa: Józef Unger, [1860] s. 96
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst. Uroczystość w dniu 2.10.1860 w szkole przy ul. Królewskiej (posesja nr 1076). Rzadka rycina.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i12274
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture schools/school, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday / Architektur Schulen/Schule, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich