Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12277
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Teatr Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"TEATR WIELKI W WARSZAWIE. SCENA Z AKTU II. OPERY HALEWEGO: "ŻYDÓWKA". 367"
Autor/Author:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "HP." i "DRZ. MINHAIMERA"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:168x240 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznacznie widoczne wydawnicze zagięcie papieru (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 101 z 5.06.1867 s. 273
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Jana Salomona Minheymera (Müncheimera i in.) w Warszawie, pierwsza polska drzeworytnia działająca od 1857 której wychowankami byli wybitni polscy drzeworytnicy: J. Styfi, A. Regulski, F. Szymborski, K. Krzyżanowski, zob. SAP t. 5 ss. 574-575
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina. Opera Jacques Fromental Halévy'ego. Judaik.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i12277
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, etnografia judaica, kultura teatr / architecture theatres/theatre, culture theatre, ethnography Judaica / Architektur Theater, Etnographie Judaika, Kultur Theater / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich