Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12302
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puziele
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Lida województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:"Wykopalisko w Lidzkiem. [...] (573)"
Autor/Author:Władysław Klejn
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "W. Klejne".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:202x227 mm (ramka).
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, w kompozycji niezbyt widoczne poziome zagięcie oraz ukośne w lewym górnym rogu karty.
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 113 (1325) z 28.02.1885 s. 144.
Inf. o Autorze/Information about an Author:W. Klejn (Klein, Klejne) (1871-po 1925) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1885-1909 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz w drzeworytni ww. pisma pod kierunkiem Józefa Holewińskiego, wybitny drzeworytnik wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą; zob. SAP t. 4 ss. 8-9 i Rudniewska (Słownik) ss. 62-63.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa Wandalina Szukiewicza, który opisuje swoje wykopaliska w Puzielach w okolicach Naczy. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:i12302
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty archeologiczne, historia archeologia / architecture history archeology / Architektur Geschichte Archeologie / wood-engraving / Holzstich