Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12311
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Opaka
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lubaczów województwo podkarpackie (przemyskie) gmina Lubaczów
Tytuł/Title:"CERKIEW WE WSI "PAKA" od wschodu i północy, w obwodzie Zołkiewskim."
Autor/Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Rys. z nat. i lit. M. B. Stęczyński 1846. z lit. P. Pillera we Lwowie."
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:113x192 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamy i plamki na marginesach tablicy, w górnych rogach widoczne plamy po starym podklejeniu tablicy (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1847
Pochodzenie/Origin:Z: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński: Okolice Galicyi. Lwów: nakładem K. Jabłońskiego, 1847
Inf. o Autorze/Information about an Author:Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1896) pisarz, poeta oraz płodny i dość ceniony rysownik-amator, a także litograf; zob. jedyne książkowe opracowanie jego biografii: Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890 [...]. Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006 (m.in. nt. stosowanych zmiennych imion przez Stęczyńskiego).
Uwagi/Comments:Obecnie miejscowość Opaka. Cerkiew grekokatolicka 1756. Obiekt nieistniejący - cerkiew zniszczona wskutek podpalenia w 2003.
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i12311
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / lithograph / Lithographie