Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12374
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drohowyż / Дроговиж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żydaczów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zakład sierot i ubogich w Drohowyżu. (Rysował J. Dymitrowicz, podług fotografii Trzemeskiego we Lwowie)."
Autor/Author:Wg Ludomira Dymitrowicza na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:113x187 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne wydawnicze plamki (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 159 z 17.01.1879 s.44.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst autorstwa Teofila Merunowicza. Zakład zainicjowany fundacją Stanisława Skarbka w 1843 otwarto w 1874 (obecnie miejscowość Zakład).
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12374
Kategorie tematyczne/Categories:architektura internaty i akademiki / architecture boarding houses/boarding house / Architektur Schülerheime/Schülerheim / wood-engraving / Holzstich