Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12374
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drohowyż / Дроговиж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żydaczów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zakład sierot i ubogich w Drohowyżu. (Rysował J. Dymitrowicz, podług fotografii Trzemeskiego we Lwowie)."
Autor/Author:wg Ludomira Dymitrowicza na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:113x187 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne wydawnicze plamki (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 159 z 17.01.1879 s. 44
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst autorstwa Teofila Merunowicza. - Stanisław Marcin Skarbek (20.11.1780 Obertyn pow. Horodenka - 28.10.1848 Lwów) hrabia, galicyjski właściciel ziemski, sprawny zarządca swego majątku, mecenas kultury i filantrop. W 1842 ufundował gmach teatru we Lwowie inicjując działania w tej sprawie już od 1818, a następnie aż do śmierci był dyrektorem obu scen teatralnych - polskiej i niemieckiej, 1842 założył w Drohowyżu pow. Żydaczów (obecnie miejscowość Zakład) fundację i Instytut dla Ubogich Sierot, zainicjował budowę zakładu opiekuńczo-wychowawczego, który rozpoczął działalność dopiero w 1875; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 38 ss. 23-25.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12374
Kategorie tematyczne/Categories:architektura domy opieki, zakłady opiekuńcze, przytułki internaty i akademiki / architecture boarding houses/boarding house / Architektur Schülerheime/Schülerheim / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich