Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12376
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Drohowyż / Дроговиж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żydaczów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zakład Stanisława hr. Skarbka w Drohowyżu. Rysował na miejscu N. Orda. (5761)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie Napoleona Ordy
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "F. Brzozowski." i "S. ANTOSZEWICZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x234 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieznaczny ślad w kompozycji po starym poziomym złożeniu karty, uszkodzony lewy i dolny margines z uszkodzeniami dochodzącymi niemalże do kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 797 z 7.10.1880 s. 225
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11358
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. - Stanisław Marcin Skarbek (20.11.1780 Obertyn pow. Horodenka - 28.10.1848 Lwów) hrabia, galicyjski właściciel ziemski, sprawny zarządca swego majątku, mecenas kultury i filantrop. W 1842 ufundował gmach teatru we Lwowie inicjując działania w tej sprawie już od 1818, a następnie aż do śmierci był dyrektorem obu scen teatralnych - polskiej i niemieckiej, 1842 założył w Drohowyżu pow. Żydaczów (obecnie miejscowość Zakład) fundację i Instytut dla Ubogich Sierot, zainicjował budowę zakładu opiekuńczo-wychowawczego, który rozpoczął działalność dopiero w 1875; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 38 ss. 23-25.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12376
Kategorie tematyczne/Categories:architektura domy opieki, zakłady opiekuńcze, przytułki internaty i akademiki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture boarding houses/boarding house / Architektur Schülerheime/Schülerheim / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich