Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12386
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żyrardów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żyrardów województwo mazowieckie (skierniewickie)
Tytuł/Title:"Fabryka wyrobów lnianych w Żyrardowie."
Autor/Author:Alfred Karmański
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. KARMAŃSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:173x233 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamy na prawym marginesie karty w pobliżu kompozycji
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 212 z 20.01.1872 s. 32
Inf. o Autorze/Information about an Author:Alfred Karmański (22.04.1847 Radom (?) - nie przed 1920) warszawski drzeworytnik, czynny w Polsce głównie w latach 1864-1872 dla czasopism w tym "Tygodnik Ilustrowany" 1864-1872, "Sobótka" 1869-1872, "Strzecha" 1870, następnie pracował jako ksylograf i ilustrator we Francji, pierwsza znana rycina to "PASTWISKO." z cyklu: "Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)." w: Tygodnik Ilustrowany nr 273 z 17.12.1864 s. 468; zob. SAP t. 3 s. 364 (podaje, iż był czynny w Polsce w latach 1865-1872), Rudniewska (Słownik) s. 58 (odnotowuje też ilustrację w: "Biesiada Literacka" 1880 - być może przedruk ryciny z 1867 z "Tygodnika Ilustrowanego"), informacja rodziny ksylografa, materiały własne. Nadto w: Tygodnik Ilustrowany nr 93 z 6.07.1861 s. 4 rycina "ŹRÓDŁO GŁÓWNE I ZAKŁAD KĄPIELOWY W KRYNICY. (Rysował Podbielski)." sygnowana "A K sc" co również może wskazywać na A. Karmańskiego (miałby wtedy 14 lat?!).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "A. M." autorstwa Aleksandra Makowieckiego co ustalono w oparciu o spis treści półrocznika. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12386
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki i inne zakłady przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka włókienniczy i odzieżowy / architecture factories/factory, economy industry textile industry / Architektur Fabriken/Fabrik, Wirtschaft Industrie Textilindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich