Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12395
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Studzieniec
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żyrardów województwo mazowieckie (skierniewickie) gmina Puszcza Mariańska
Tytuł/Title:"Założenie kamienia węgielnego pod pierwszy domek dla małoletnich przestępców w Studzieńcu, d. 9 Czerwca 1874 r. (2741)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: "A. Zajkowski" i "Andriolli"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:163x236 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 468 z 18.06.1874 s. 396
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 549
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Maksymiliana Glücksberga
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i12395
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zakłady wychowawcze i poprawcze, etnografia uroczystości, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ / Architektur Etnographie Feste/Fest / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich