Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12405

Typ/Type:zestaw 11 druków (ilustracji) i jednego drzeworytu na 3 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Studzieniec
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żyrardów województwo mazowieckie (skierniewickie) gmina Puszcza Mariańska
Tytuł/Title:"Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Osad rolnych. Józef Wieczorkowski. Mieczysław ks. Woroniecki. Tadeusz ks. Lubomirski. Ludwik Górski. Józef Mianowski. Walenty Miklaszewski. Widok kościoła w Studzieńcu. Dom administracyi w Studzieńcu. Włodzimierz Kokowski. WIDOKI STUDZIEŃCA. Marya Kośmińska."
Sygnatura/Signature:Ilustracje i drzeworyt niesygnowane.
Technika/Technique:Druki/drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:od 70x50 do 75x112 mm.
Stan/Condition:Ilustracje i drzeworyt w ładnych stanach, bardzo nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 10 z 7.03.1896 ss.196-197 i nr 11 z 14.03.1896 ss.206-207.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst autorstwa Zygmunta Chełmickiego. Portret Tadeusza Lubomirskiego w drzeworycie sztorcowym, pozostałe ilustracje drukiem.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i12405
Kategorie tematyczne/Categories:portrety architektura kaplice zakłady wychowawcze i poprawcze / portraits/portrait architecture chapels/chapel / Porträts/Porträt Architektur Kapellen/Kapelle / table (figure) wood-engraving / Druck Holzstich