Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12451
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin / Zygmunt II August
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Zygmunt August na sejmie lubelskim utwierdza Unią Litwy i Rusi z Polską."
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:135x89 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, kompozycja bez wad, marginesy karty dość mocno poplamione, zaś na górnym marginesie słaby ślad zalania.
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: [Lucjan Siemieński] Grzegorz z pod Racławic: Wieczory pod lipą czyli historya narodu polskiego. Kraków: Wydawnictwo Dzieł Katol. Nauk. Roln. i Lud. W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego, 1868 s. 236.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Scena historyczna przedstawiająca zawarcie unii lubelskiej na sejmie walnym w Lublinie, przyjętej 28.06., a podpisanej 1.07. i ratyfikowanej przez króla Zygmunta II Augusta 4.07.1569 roku. - Zygmunt II August (1.08.1520 Kraków - 7.07.1572 Knyszyn pow. Mońki) król Polski. Syn króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1529 wielki książę litewski, formalnie od 1529 król Polski (do 1548 jako koregent Zygmunta I Starego), ostatni dziedziczny wielki książę litewski, ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów. Doprowadził do zacieśnienia związku Polski i Litwy poprzez zawarcie unii lubelskiej w 1569, zwolennik tolerancji wyznaniowej, poparł szlachecki program egzekucji praw i egzekucji dóbr skierowany przeciwko magnaterii i kościołowi katolickiemu, w 1561 uzyskał zwierzchnictwo nad Inflantami i zachował je po I wojnie północnej z lat 1563-1570, umacniał pozycję Polski na Bałtyku, mecenas kultury; zob. Leksykon historii Polski s. 846 i inne.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo/[portret:Zygmunt II August]
Numer katalogowy/Number:i12451
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne, okresy historyczne XVI w., portrety polskie okres postacie 16 wiek, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie zbiorowe, malarstwo polskie, rysunek polski / historical periods 16th century, history portraits/portrait / Geschichte Porträts/Porträt historische Epochen 16. Jahrhundert / wood-engraving / Holzstich