Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12452
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin / Zygmunt II August
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:Unia lubelska / Salon Autrichien, a L'Exposition des Beaux-Arts de Vienne. Le Pacte de Lublin (1569), Tableau de Jean Matejko / "SALON AUTRICHIEN, A L'EXPOSITION DES BEAUX-ARTS DE VIENNE. LE PACTE DE LUBLIN (1569), TABLEAU DE JEAN MATEJKO. [...]"
Autor/Author:wg Jana Matejki
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:241x403 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne ubytki w miejscu wydawniczego złożenia i jednocześnie wyjęcia z oprawy, słabe plamy na dolnym marginesie karty już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: L'Exposition Universelle de Vienne Illustrée. Nr 27 z 20.09.1873 ss. 424-425
Uwagi/Comments:Zachowana cała wydawniczo złożona podwójna karta wraz z anonimowym tekstem. Scena historyczna przedstawiająca zawarcie unii lubelskiej na sejmie walnym w Lublinie, przyjętej 28.06, a podpisanej 1.07. i ratyfikowanej przez króla Zygmunta II Augusta 4.07.1569 roku. - Zygmunt II August (1.08.1520 Kraków - 7.07.1572 Knyszyn pow. Mońki) król Polski. Syn króla Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1529 wielki książę litewski, formalnie od 1529 król Polski (do 1548 jako koregent Zygmunta I Starego), ostatni dziedziczny wielki książę litewski, ostatni męski przedstawiciel dynastii Jagiellonów. Doprowadził do zacieśnienia związku Polski i Litwy poprzez zawarcie unii lubelskiej w 1569, zwolennik tolerancji wyznaniowej, poparł szlachecki program egzekucji praw i egzekucji dóbr skierowany przeciwko magnaterii i kościołowi katolickiemu, w 1561 uzyskał zwierzchnictwo nad Inflantami i zachował je po I wojnie północnej z lat 1563-1570, umacniał pozycję Polski na Bałtyku, mecenas kultury; zob. Leksykon historii Polski s. 846 i inne
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie/[portret:Zygmunt II August]
Numer katalogowy/Number:i12452
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne, okresy historyczne XVI w., portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska władcy polscy - królowie - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / historical periods 16th century, history portraits/portrait / Geschichte Porträts/Porträt historische Epochen 16. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich