Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12475
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lublin (Firlejowszczyzna)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Firlejowszczyzna (pod Lublinem), miejsce urodzenia Wincentego Pola. 97"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:153x210 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty poza tym kompozycja bez wad, niewielkie podklejone przedarcie na lewym marginesie karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 327 z 4.04.1874 s. 209.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21728.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z krótkim anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku według którego wykonano rycinę. Obecnie Lublin ul. Łęczyńska 46, dawny folwark Firlejowszczyzna. Dworek przekazany w 1860 w darze Wincentemu Polowi, obecnie muzeum przeniesione na ul. Kalinowszczyzna 13. - Wincenty Pol (20.04.1807 Lublin - 2.12.1872 Kraków) polski poeta, geograf, profesor UJ, uczestnik powstania listopadowego; zob. biogram w Wikipedii i obszerniej Polski słownik biograficzny (PSB) t. 27 ss. 255-263.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Lubelszczyzna
Numer katalogowy/Number:i12475
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory muzea i skanseny / architecture manors/manor museums/museum / Architektur Landhäuser/Landhaus Museen/Museum / wood-engraving / Holzstich