Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12479
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dąbrowica
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lublin województwo lubelskie (lubelskie) gmina Jastków
Tytuł/Title:"ZAMEK FIRLEJÓW W DĄBROWICY. (Rysował z natury Kozarski)."
Autor/Author:Feliks Zabłocki wg Adolfa Kozarskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. K." i "F. ZABŁOCKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:168x238 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, na górnym marginesie widoczne ślady po starym złożeniu karty, nieznaczne rdzawe plamy
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 261 z 7.10.1864 s. 357
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21617
Uwagi/Comments:Wycinek oraz zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Dość rzadka rycina. Pałac Firlejów, XV w., przekształcony w formach manierystycznych ok. 1610-1630, w ruinie od XVIII w., zachowana ośmioboczna wieża; zob. Atlas zabytków s. 488.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i12479
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich