Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12484
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-panoramy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Lwów."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:107x130 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty.
Datowanie/Dating:1844
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 37 z 9.03.1844 s. 289.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma (karty luzem) wraz z anonimowym tekstem. Widok Lwowa z ok. 1620.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12484
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia / architecture panoramas/panorama, history heraldics / Architektur Panoramas/Panorama, Geschichte Wappenkunde / lithograph / Lithographie