Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12489
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-panoramy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Widok ogólny Lwowa, zdjęty z Wysokiego zamku."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x239 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne zagięcia na lewym marginesie dochodzące do kompozycji, plamka w kompozycji i plamki na dolnym marginesie karty.
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 293 z 9.08.1873 s. 61.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje rysownika według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12489
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich