Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12495
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"RATUSZ LWOWSKI PRZED ROKIEM 1826."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:123x141 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamy w kompozycji.
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 148 z 26.07.1862 s. 36.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22833.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "K. W.". Rzadka rycina. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska autora rysunku według którego wykonano rycinę, podaje jako autora tekstu Karola Widmana.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12495
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze rynki / architecture market squares/market square town halls/town hall / Architektur Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring / wood-engraving / Holzstich