Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12497
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku 1934 przesyła LUDWIK FEIGL"
Autor/Author:Ludwik Tyrowicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "l tyr.".
Technika/Technique:Drzeworyt
Wymiary/Size/Capacity:113x91 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Inf. o Autorze/Information about an Author:L. Tyrowicz wybitny grafik lwowski (1901-1958), po wojnie związany z Łodzią, studiował w latach 1920-1926 m. in. u Skoczylasa, zob. Vol. t.4 s.486.
Uwagi/Comments:Rycina na blankiecie z życzeniami świątecznymi i noworocznymi od Ludwika Feigla. Blankiet czysty, niewypisany. Ludvík (Ludwik) Feigl (1861-1942) lwowski działacz sokolski we Lwowie pochodzenia czeskiego.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12497
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze rynki / architecture market squares/market square town halls/town hall / Architektur Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring / woodcut / Holzschnitt