Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12499
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[Lwów - Rynek i Ratusz]
Autor/Author:Ludwik Tyrowicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "L. Tyrowicz".
Technika/Technique:Drzeworyt dwubarwny
Wymiary/Size/Capacity:112x90 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzony lewy górny róg blankietu.
Datowanie/Dating:193-
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ludwik Tyrowicz (15.01.1901 Lwów - 17.02.1958 Łódź) wybitny grafik, pedagog. Studiował w latach 1920-1926 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP) i Akademii Sztuk Pięknych (ASP) (dyplom w 1933 z grafiki) uczeń m.in. Władysława Skoczylasa, członek "Rytu" i "Artesu", Związku Polskich Artystów Grafików (ZPAG), inicjator i założyciel Związku Lwowskich Artystów Grafików (ZLAG), od 1930 związany ze Lwowem, gdzie był wykładowcą grafiki na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej, po wojnie związany z Łodzią, gdzie był profesorem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (WSSP), uprawiał różne, niemalże wszystkie, techniki grafiki warsztatowej, nadto grafikę użytkową i ekslibris, płodny grafik, również autor kilku tek graficznych; zob. Vol. t. 4 s. 486, Grońska 1971 ss. 455-456 i inne.
Uwagi/Comments:Rycina na blankiecie z życzeniami świątecznymi i noworocznymi od Rudolfa Tlolki, wydawniczo złożonym. Blankiet czysty, niewypisany.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12499
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze rynki / architecture market squares/market square town halls/town hall / Architektur Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring / woodcut woodcut in colours / Farbenholzschnitt Holzschnitt