Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12501
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek / Henryk Schmitt
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wykłady popularne z historji porozbiorowej polskiej, Henryka Schmitta (w sali radnej ratusza lwowskiego)."
Autor/Author:Karol Neuman wg (?)
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: nieczytelna sygnatura oraz "KN" ("N" w odbiciu lustrzanym).
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:170x235 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne rdzawe plamki, nieznaczny ślad starego poziomego złożenia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 9 z 1.03.1868 s. 69.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karol Neuman (Neumann) (ca 1841 - 24.06.1875 Warszawa) krakowski i warszawski drzeworytnik (pochodzenia żydowskiego?) czynny w latach 1869-1875, początkowo w Krakowie, gdzie mieszkał 1869-1870 rytując m.in. dla "Tygodnika Lwowskiego" oraz "Strzechy", potem w Warszawie rytując głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego" i rzadziej dla "Kłosów"; zob. SAP t. 6 ss. 43-44.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii poświęcony Henrykowi Schmittowi. Bardzo rzadka rycina. - Henryk Schmitt (5.07.1817 Lwów - 16.10.1883 Lwów) polski działacz niepodległościowy i spiskowiec, publicysta, historyk, działacz polityczny i oświatowy, bibliotekarz; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 35 ss. 559-563.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Schmitt Henryk]
Numer katalogowy/Number:i12501
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze rynki, etnografia wydarzenia, portrety polskie okres postacie 19 wiek, portrety polskie zawody działacze narodowi działacze społeczni dziennikarze i publicyści historycy i kronikarze / architecture market squares/market square town halls/town hall, ethnography occurences, events/occurrence, event, portraits/portrait / Architektur Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich