Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12504
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Pochód z pochodniami na cześć Dr. Fr. Smolki."
Autor/Author:Wg Błachowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "BŁACHOWSKI rys".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:146x186 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym poziomym złożeniu karty poza tym kompozycja bez wad, mocne plamy na karcie poza kompozycją.
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 36 z 12.09.1868 s. 284.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Błachowski - rysownik (amator?) nienotowany w SAP.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst. Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12504
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fontanny, kaskady rynki, etnografia uroczystości / architecture fountains/fountain market squares/market square, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ / Architektur Fontänen/Fontane Ringe/Ring, Etnographie Feste/Fest / wood-engraving / Holzstich