Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12552
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Widok pałacu od wjazdu."
Autor/Author:Ignacy Chełmicki wg Ludomira Dymitrowicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją po lewej stronie: "I. CHEŁMICKI." oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rysował Dymitrowicz." i po prawej stronie "Rytował Chełmicki."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:161x233 mm (kompozycja); 204x276 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie poplamione marginesy tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s. 12
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12552
Kategorie tematyczne/Categories:architektura bramy rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture gates/gate rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz Tore/Tor / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich