Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12554
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Widok pałacu Willanowskiego z tarasem ogrodowym, podług obrazu Canalettego."
Autor/Author:St. Ślaski wg Miłosza Kotarbińskiego na podstawie Bernarda Belotto de Canaletto
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. SLASKI" (w odbiciu lustrzanym) oraz typograficznie pod kompozycją: "Rys. M. Kotarbiński." i "Ryt. Slaski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:138x185 (ramka 162x208) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 s. 71
Inf. o Autorze/Information about an Author:St. Ślaski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1880, związany początkowo z Drzeworytnią Warszawską, a następnie z drzeworytnią Bronisława Puca, znany dotąd z kilku prac z 1880 dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto rytował dla "Biesiady Literackiej" (1879) w ramach drzeworytni B. Puca, pierwsza znana praca to: "Sala posiedzeń w gmachu Towarzystwa Kred. Ziemsk. w Warszawie [...]." w: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 1; zob. Opałek 1949 s. 63 i materiały własne.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12554
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty parkowe i ogrodowe parki i ogrody rezydencje, kultura sztuki plastyczne / architecture park and garden objects, facilities/park and garden object, facility parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture fine arts / Architektur Park- und Gartenobjekte/Park- und Gartenobjekt Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz, Kultur bildende Künste / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich