Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12556
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Widok pałacu Willanowskiego od strony południowéj, z obrazu Canalettego."
Autor/Author:Wilhelm Berg wg Miłosza Kotarbińskiego na podstawie Bernarda Belotto de Canaletto
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana na płycie, jedynie sygnowana typograficznie pod kompozycją: "Rys. M. Kotarbiński." i "Ryt. Berg."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x187 (ramka 163x208) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 s. 99
Inf. o Autorze/Information about an Author:W. Berg warszawski drzeworytnik czynny w latach 1878 - do co najmniej 1902, rytował w latach 1878-1888 dla "Tygodnika Ilustrowanego" często wspólnie z B. Pucem, nagrody na wystawie w 1890 Petersburgu; zob. SAP t. 1 s. 137.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12556
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, kultura sztuki plastyczne / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture fine arts / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz, Kultur bildende Künste / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich