Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12558
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Taras pałacowy od strony ogrodu."
Autor/Author:Teofil Konarzewski wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "X. Pillati" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rys. X. Pillati." i po prawej stronie "Ryt: Konarzewski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:211x166 mm (kompozycja); 251x206 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamy i uszkodzenia marginesów tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 s. 67
Inf. o Autorze/Information about an Author:Teofil Konarzewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, związany z pracownią Bronisława Puca; zob. SAP t. 4 s. 80
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12558
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich