Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12566

Typ/Type:dwie ryciny na obu stronach karty
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Pomnik grobowy Stanisława hr. Potockiego z żoną z domu Księż. Lubomirską, w Willanowie."; [2] "Budynek wodociągowy nad Łachą w Willanowie."
Autor/Author:1) P. Dziedzic wg Ludomira Dymitrowicza; 2) J. Staszkowski wg Ludomira Dymitrowicza
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "P. Dziedzic"; 2) "J: Staszkowski" oraz typograficznie pod kompozycją: 1) "Rys. Dymitrowicz." i "Ryt. P. Dziedzic."; 2) "Rys. Dymitrowicz." i "Ryt. Staszkowski.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 150x214 (ramka 192x253); 2) 127x139 (ramka 159x170) mm.
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów tablicy (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877: 1) s.79; 2) s.80.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) P. Dziedzic warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1887 związany głównie z "Tygodnikiem Ilustrowanym", działał również w Petersburgu, autor ponad 100 drzeworytów, zob. SAP t.2 s.145. 2) J. Staszkowski warszawski drzeworytnik związany z Drzeworytnią Warszawską, znane są tylko jego prace w albumie" Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek [...]. Warszawa 1877; zob. Opałek 1949 s.64.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina. Kościół św. Elżbiety (w Powsinie) oraz Mauzoleum Potockich w Wilanowie.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12566
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea kościoły obiekty kanalizacyjne i wodociągowe rezydencje / architecture churches/church rezydencje/residences, manors/residence, manor tombs/tomb / Architektur Grüfte/Gruft Kirchen/Kirche Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich