Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12573
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Gabinecik króla Jana III w pałacu willanowskim."
Autor/Author:Monogramista H. I. B. wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "H I B" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rys. Gryglewski." i po prawej stronie "Ryt. H. I. B."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:187x164 mm (kompozycja); 228x205 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s. 172
Inf. o Autorze/Information about an Author:Monogramista H. I. B. nieustalony polski drzeworytnik nienotowany w SAP (pseudonim innego znanego drzeworytnika?) znany jedynie z jednej ryciny w albumie wilanowskim z 1877 na tablicy po s. 172 "Gabinecik króla Jana III w pałacu willanowskim."
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12573
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Inneres Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich