Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12575
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Widok na galeryę wielką obrazów, z gabinetu przed galeryą w Willanowie."
Autor/Author:Aleksander Malinowski wg Juliana Maszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. MALINOWSKI." i "JMaszynski" oraz typograficznie pod kompozycją: "Rys. Maszyński." i "Ryt. Malinowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:211x166 (ramka 254x206) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamy i uszkodzenia na marginesach karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 s. 36
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12575
Kategorie tematyczne/Categories:architektura galerie sztuki rezydencje wnętrza / architecture art galleries/art gallery interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Inneres Kunstgalerien/Kunstgalerie Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich