Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12585
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Gabineciki, zwane Królowéj Maryi Kazimiery i zwierciadlany."
Autor/Author:Stanisław Baranowski wg Juliana Maszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "JMaszyński" i "S. B. Sc." oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rys. J. Maszyński" i po prawej stronie "Ryt. Baranowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:210x164 mm (kompozycja); 252x205 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s. 124
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Baranowski (1850 Kraków - przed 1890) warszawski drzeworytnik, w latach 1863-1866 i 1869 studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, od 1869 uczył się drzeworytnictwa w drzeworytni Worthmana w Dreźnie, potem w drzeworytni Rühla w Lipsku, następnie ponownie w Dreźnie, gdzie studiował w tamtejszej akademii sztuk pięknych oraz u Hugona Brüknera, czynny w latach ok. 1870-1886, od połowy 1870 do początków 1872 pracował w Poznaniu (głównie dla "Sobótki"), potem w Warszawie związany głównie z "Kłosami", a także z "Wieńcem" i "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką", gdzie ostatnia znana praca rytownika "Kościół w Szawlach [...]" nr 43 (564) z 22.10.1886 s. 257; zob. SAP t. 1 ss. 85-86 oraz znacząco uzupełniony biogram w: Uzupełnienia i sprostowania do t. 1 SAP (bez daty) s. 10; Rudniewska (Słownik) s. 15
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12585
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor, varia / Architektur Inneres Residenzen/Residenz, Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich