Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12587
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wnętrze pokoju blamarantowym dawniéj zwanego."
Autor/Author:J. Staszkowski wg Juliana Maszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "JM" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rys. Maszyński." i po prawej stronie "Ryt. Staszkowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:165x210 mm (kompozycja); 207x251 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s. 104
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Staszkowski warszawski drzeworytnik związany z Drzeworytnią Warszawską, znane są tylko jego prace w albumie" Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek [...]. Warszawa 1877; zob. Opałek 1949 s. 64
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12587
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor, varia / Architektur Inneres Residenzen/Residenz, Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich