Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12600
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów) / Ludwik XIV Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ludwik XIV król francuzki w zbiorach willanowskich."
Autor/Author:St. Ślaski wg Józefa Buchbindera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: "S. SLASKI." oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rys. Buchbinder." i po prawej stronie "Ryt. Ślaski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:201x154 mm (kompozycja); 253x207 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki i uszkodzenia tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s. 112
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) St. Ślaski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1880, związany początkowo z Drzeworytnią Warszawską, a następnie z drzeworytnią Bronisława Puca, znany dotąd z kilku prac z 1880 dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto rytował dla "Biesiady Literackiej" (1879) w ramach drzeworytni B. Puca, pierwsza znana praca to: "Sala posiedzeń w gmachu Towarzystwa Kred. Ziemsk. w Warszawie [...]." w: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 1; zob. Opałek 1949 s. 63 i materiały własne. 2) Józef Buchbinder (17.12.1839 Mordy (pow. Siedlce) - 14.05.1909 Warszawa) – polski malarz i rysownik-ilustrator pochodzenia żydowskiego. Syn prowincjonalnego malarza i dekoratora któremu pomagał w dzieciństwie. Od 1856 do 1861 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, następnie w 1862 studiował w akademii drezdeńskiej, a w 1863 w akademii monachijskiej, zaś od około 1863 do 1868 przebywał w Rzymie. Od 1870 osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1879-1885 był kierownikiem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego", dla którego wykonał kilkaset ilustracji, nadto wykonywał ilustracje dla innych czasopism. Wówczas namalował liczne obrazy olejne o treści religijnej i portrety, także zajmował się restauracją malarstwa i freskami, także akwarelą i gwaszem, brak informacji o twórczości graficznej; zob. SAP t. 1 ss. 266-267
Literatura/Literature:Voisé, Głowacka-Pocheć 1974 nie notuje (?)
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rzadka rycina
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Ludwik XIV Wielki]
Numer katalogowy/Number:i12600
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obrazy rezydencje, kultura sztuki plastyczne, portrety obce kraje Francja - portrety, portrety obce okres postacie 16 wiek postacie 17 wiek, portrety obce zawody władcy koronowani, malarstwo polskie, rysunek polski varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture fine arts, varia / Architektur Residenzen/Residenz, Kultur bildende Künste, Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich