Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12601
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów) / Karol Godfryd de Bouillon de La Tour d'Auvergne
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Portret księcia de Bouillon przez Filipa de Champagne w Galeryi Willanowskiéj." [Portret mężczyzny]
Autor/Author:Bronisław Puc wg Miłosza Kotarbińskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B: PUC." oraz typograficznie pod kompozycją: "Rys. M. Kotarbiński." i "Ryt. B. Puc.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:215x166 (ramka 255x206) mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów i bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s.52.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t.8 ss.126-127.
Literatura/Literature:Voisé, Głowacka-Pocheć 1974 poz. 138 (s.67) z ilustracją nr 126.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina. Ówczesny tekst przypisuje obraz: Philippe de Champaigne (ur. 26 maja 1602 w Brukseli, zm. 12 sierpnia 1674 w Paryżu) francuskiemu malarzowi doby baroku jako przedstawiający Karola Godfryda de Bouillon de La Tour d'Auvergne drugiego męża Marii Karoliny Sobieskiej zw. Charlottą wnuczki króla - obecnie opisywany jako Szkoła Flamandzka XVII w. portret mężczyzny.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze/[portret:Bouillon de Karol Godfryd]
Numer katalogowy/Number:i12601
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obrazy rezydencje, kultura sztuki plastyczne, portrety varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture fine arts, portraits/portrait varia / Architektur Residenzen/Residenz, Kultur bildende Künste, Porträts/Porträt Varia / wood-engraving / Holzstich