Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12604
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów) / Drezno / Dresden
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie) / Saksonia / Sachsen (Niemcy)
Tytuł/Title:"Obraz Teniersa. - Widok Drezna Canalettego w Galeryi Willanowskiéj."
Autor/Author:St. Ślaski wg Jana Owidzkiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. SLASKI." oraz typograficznie pod kompozycją: "Rys. Owicki." i "Ryt. Ślaski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:210x163 (ramka 253x205) mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, marginesy karty bardzo nieznacznie uszkodzone (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 s. 51
Inf. o Autorze/Information about an Author:St. Ślaski warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1875-1880, związany początkowo z Drzeworytnią Warszawską, a następnie z drzeworytnią Bronisława Puca, znany dotąd z kilku prac z 1880 dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto rytował dla "Biesiady Literackiej" (1879) w ramach drzeworytni B. Puca, pierwsza znana praca to: "Sala posiedzeń w gmachu Towarzystwa Kred. Ziemsk. w Warszawie [...]." w: Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1876 [...]. Warszawa: Jan Jaworski, [1875] s. 1; zob. Opałek 1949 s. 63 i materiały własne.
Literatura/Literature:Voisé, Głowacka-Pocheć 1974 poz. 11 (s.30) z ilustracją nr 10 (Canaletto); obraz Teniersa nieopisany (?)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadka rycina. - David Teniers II (ca 15.12.1610 Antwerpia - 25.04.1690 Bruksela) flamandzki malarz i grafik okresu baroku, przedstawiciel malarstwa rodzajowego. - Bernardo Belotto de Canaletto (także Canaletto młodszy) (30.01.1721 Wenecja - 17.11.1780 Warszawa) włoski malarz, przedstawiciel weneckiego malarstwa wedutowego, od 1767 czynny w Polsce.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12604
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obrazy panoramy rezydencje, kultura sztuki plastyczne, varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie / architecture panoramas/panorama rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture fine arts, varia / Architektur Panoramas/Panorama Residenzen/Residenz, Kultur bildende Künste, Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich